Мартин Баргански, Ръководител звено „Техническа служба“: Приемаме иновациите и усилено работим за добрата клиентска удовлетвореност

Мартин Баргански, Ръководител звено „Техническа служба“: Приемаме иновациите и усилено работим за добрата клиентска удовлетвореност

Мартин Баргански, Ръководител звено „Техническа служба“: Приемаме иновациите и усилено работим за добрата клиентска удовлетвореност

Какво представлява на практика работата като ръководител “Техническа служба”?

Ръководителят „Техническа служба“ е свързващото звено между търговец на услугата за сигурност и инсталатора на същата тази услуга. От мен зависи организацията на екипа, който ще посети обекта. От голямо значение е да познавам човека с когото работя, да знам какви умения има, за да можем заедно да помогнем на клиента.

Целта ни е клиентите, които са си поръчали различни видове оборудване за сигурност да са удовлетворени от крайния резултат. Също така през мен минава и самият процес на инсталация, при мен се планира, контролира се, а ако има негативна обратна връзка, разбира се, давам констатация.

Кои са ключовите умения, за да работите в това направление?

Специфичните професионални умения са техническите познания от една страна – разбиране от СОТ оборудване, видео, пожароизвестяване, контрол на достъпа.

От голямо значение е и самата работата, комуникацията между служителите, колегите, клиентите. Ние непрекъснато се развиваме и обучаваме, изучаваме нови технологии и съответно ги прилагаме.

Ключово умение е и отговорността, изкуството да можеш да застанеш зад думите си. Тук бих добавил и лидерството – да водиш с пример, да покажеш, че си достоен, защото все повече започнаха да се търсят лидери, отколкото мениджъри. Мениджърът управлява хората, докато лидерът кара хората да го следват.

Умението да си отворен към новостите, това също е важно за позицията. Трябва да приемаш иновациите и да си приспособим.

С какво ВИП Секюрити Ви спечели като работодател?

В компанията съм от 2007 г. Спечели ме с това, че доста неща се променяха с годините в правилна и положителна за мен посока. Ръководството е изключително креативно и иновативно, пълно с идеи, които успяват да се наложат. Да вземем за пример една тяхна идея, която замени утвърдилата се пирамидална структура на управление с линейна, тоест всеки да бъде на едно ниво със всички останали, да изказва мнението си, да се изслушваме.

С дългогодишния си стаж натрупах много опит, безценен опит, знам, че се уча от правилните хора. Смея да твърдя, че ние сме най-бързо развиващата се компания на пазара в този сектор.

Като ръководител звено “Техническа служба” Вие отговаряте за внедряването на нови технологии и решения. Лесно ли се приемат иновациите от страна на екипите на компанията и на клиентите? 

Всяко ново нещо първоначално бива отхвърлено от много от хората. Защо? Защото излизаш от зоната си на комфорт и се хвърляш в непознатото. Оттук поемат лидерите. Те взимат топката в свои ръце. Опитът в нашия екип показва, че един път изпълнено, то вече не е непознато, а практиката, че новото успява да се наложи над старото, интегрира се. Неслучайно ВИП Секюрити е сред най-иновативните компании в областта на сигурността.

Ситуацията при клиентите е по-различна. Част от тях са запознати с иновациите, информирани са и знаят какво искат.  Другата част съответно не са запознати и в повечето случаи не знаят какво искат, разбира се, докато ние не им го покажем, нали така беше казал Стив Джобс.

Кои са най-търсените решения от страна на клиентите и партньорите, които екипите на ВИП Секюрити внедрявате в областта на техническото оборудване към момента?

Най-търсена все още продължава да бъде СОД услугата, под това разбираме инсталиране на оборудване в дома или офиса и мониторинг. Изцяло вървим в посока интеграция, тоест да свържем СОД частта с видео наблюдението, това е така наречената видеоверификация. Това означава, че ако има алармено събитие камерите се появяват на мониторинг. Ние от  Мониторинг центъра решаваме дали да изпратим патрул или не.

С налагането на интернет, почти всеки клиент иска да използва телефона си за всичко. Целта ни е през мобилно устройство да интегрираме умния дом с нашата система. На клиентите да се предостави възможността да управляват СОТ системата си от телефона.

Кои са най-честите предизвикателства, които срещате в работата си?

Да намирам правилната комуникация между екипите, да действам като психолог и напасвам нещата, е от сред най-трудните задачи в моята длъжност.

Това, за което се стремим всички е коректното реализиране на проектите. Клиентската удовлетвореност е голямото предизвикателство и се радваме, че сме изградили дългогодишни партньорски взаимоотношения с хората и компаниите, които са ни се доверили.