Асен Мадов, VIP Security: “Системите за сигурност в банките стават все по-интелигентни и интегрирани”

Асен Мадов, VIP Security: “Системите за сигурност в банките стават все по-интелигентни и интегрирани”

Асен Мадов, VIP Security: “Системите за сигурност в банките стават все по-интелигентни и интегрирани”

“През последните години системите за сигурност, внедрявани в банковите офиси, трезори, парични центрове, зони за безкасово разплащане и т.н., стават все по-интелигентни и интегрирани. Границата между отделните системи е все по-тънка и в съчетание с отдалечен мониторинг център (МЦ), работещ в отлична координация с мобилни патрули (МП), доведе до изключително висока ефективност”, категоричен е Асен Мадов, директор Инженеринг в компанията за услуги за сигурност VIP Security.

Откъм техническа обезпеченост най-определящи степента на сигурност остават сигнално-охранителна и известителна система (СОИС) и телевизионна система за видеонаблюдение и контрол (ТС). За проектирането на тези системи е от голямо значение техните компоненти  да отговарят на българските и европейските стандарти и да притежават сертификат за качество. При изграждането на СОИС освен стандартните параметри и функционалности, като да бъде изградена на базата на микропроцесорна управляваща централа, притежаваща изход за връзка с компютър и възможност за визуализиране в обща графична система; централата да обслужва необходимия брой зони и позволява разделянето на обекта на различни сектори, които могат да бъдат включвани и индивидуално под охрана; да се поддържат необходимия брой индивидуални кодове за оторизирания персонал, с разграничаване на приоритетите и възможностите на всеки код; да бъде осигурена триплирана свързаност с МЦ. Към този комплекс от възможности, като се добави интегрирането на СОИС с ТС, се постига ключово значение за сигурността на банката. ТС осигурява непрекъснато наблюдение на входовете на паричните салони, главната каса, гишетата за парично-преводна дейност и фоайетата; осигурява резервиран запис за минимум от 30 дни при необходимото качество; отдалечен мониторинг и контрол.

В последните години с напредване на технологиите в ТС се преминава към IP охранителни камери и записващи устройства, като се залага на аналитични функционалности, като лицево опознаване и съпоставяне в бази с данни; маркиране на зони за следене на внесен неспецифичен обект с последващо алармиране; маркиране на зони за следене на изнесен специфичен обект с последващо алармиране; броене на хора, следенето им във виртуални зони и алармирането при нарушаването им; използване на камери и записващи устройства, оборудвани с алармени входове и изходи с цел интегриране на базово ниво със СОИС; все по-устойчиви стават решенията за интегриране на СОИС с ТС като видеоверификация (ВВ), функционалност, чрез която допълнително се верифицира (удостоверява) чрез видеоизображение истинността на алармено събитие, вследствие на което се спомагат действията и координацията на операторския състав в МЦ; заложени аналитични функции в отдалечения софтуер за наблюдение (CMS); внедряване на специализиран софтуер за интегриране на функционалности от различни системи и тяхното взаимодействие, като графично визуализират с информационни и системни логове и тагове, които бързо и адекватно се обработват от оператор в специализиран МЦ.

Не по-малко значение имат и системите за контрол на достъп ( КД ) и работното време. Системата за контрол в банките трябва да интегрира контрол на работното време на персонала и контрол на достъпа за външни лица до различните помещения. Според Асен Мадов е препоръчително системата да осигурява централизирано управление и контрол на достъпа до отделните помещения, асансьори и други да се интегрира с всички останали системи за сигурност. “Идентификацията на лицата най-често се извършва посредством безконтактни чип карти, пръстови отпечатъци, лицево опознаване, код или в комбинации на горепосочените. При прочитането на картата от контролно-пропускателното устройство се извършва проверка за правата на достъп и ако той е разрешен, се подава сигнал за отключване”,  допълва той. При всяко преминаване през четец от служителите в управляващия компютър се записват дата и час на влизане и излизане. Всеки четец има възможност да следи състоянието на вратата и да известява при повреди.

Едно разширено решение на системата за контрол на достъп за лица включва и контрол и мениджиране на материални обекти чрез все по-широко навлизащата технология за безконтактно маркиране на предмети с UHF тагове или друг вид носители. При нея с помощта на планово разпределени зони, покрити от антени и управлявани от специализиран контролер, се засичат регламентираното и нерегламентираното движение на предварително маркирани предмети. Системата кореспондира с предварително дефинирана база данни, която може да се интегрира както с ТС, така и със системата за КД или и с двете.

Проектът за пожароизвестителната инсталация задължително трябва да се съгласува със служба „Пожарна и аварийна безопасност”. Сред най-важните изисквания е пожароизвестителната инсталация да бъде решена чрез адресируема пожароизвестителна система, която позволява интегрирането и визуализирането й в общия продукт на системите за сигурност в банката.

На поредно място важна компонента е свързаността на всички системи, а именно преносната среда, като тук отново се спазват стандарти, нормативни изисквания и добри практики. С развитието на технологиите всички системи и част от крайните модули стават IP базирани устройства и системи, в резултат на което се налага за преносна среда структурното окабеляване на LAN мрежи от cat. 5.e  и нагоре, а и все повече проекти реализират оптична свързаност. Разбира се, в банкова сигурност се използват специализирани секюрити тунели за защита на информационните потоци.

Важно е да се отбележи, че всеки проект за банково решение не минава без резервиране на енергонезависимост на всяка една система. Предвиждат се автономни захранвания за СОИС, ПИС централи, както и UPS устройства, гарантиращи дългочасовата автономна дейност на системите за сигурност.

Не на последно място по важност е осигуряване на гарантирана дублирана и триплирана жична и безжична свързаност на централи и записващи устройства с МЦ.

В тази връзка, като се започне с исторически първите аналогови трансмитери и се премине през дайлери, GSM комуникатори и се стигне до съвременни цифрови комуникационни устройства GPRS и LAN модули, които – комбинирани по подходящ начин към няколко оператори и доставчици на услуга, стават непреодолими.

“Именно интегрирането на всички системи, които са все по-високотехнологични, както и професионалната работа и бързата реакция от страна на охранителната компания, гарантират сигурността на финансовите институции”, завърши Асен Мадов.

Интервюто е публикувано за първи път в Банкеръ