Добрият мениджър се познава по отдадеността на екипa

Добрият мениджър се познава по отдадеността на екипa

Добрият мениджър се познава по отдадеността на екипa

Кариерата на Александър Митев вече повече от 10 години е свързана със сектора на сигурността и управлението на големи екипи. Преди 3S СОТ АД да стане част от „VIP Security“, той е изпълнителен директор и член на борда на директорите в компанията за СОТ услуги. След вливането на 3S СОТ АД той става управител на „VIP Security“. В момента е и председател на Националната асоциация на фирмите за търговска сигурност и охрана (НАФТСО). Разговаряме с него за значението на охранителния сектор за икономиката и за удовлетворението от добре свършената работа и доволните клиенти.

– Как бихте дефинирали понятието „лидер“?

– Лидерът води, а не е просто супервайзър на поставени задачи. Търси и намира възможности за развитие на компанията и екипа си. Успява да убеди клиентите и служителите в целите на компанията, за да намерят причина да го последват.

– Какви са критериите за самооценка на един мениджър?

– Един мениджър трябва да се самооценява ежедневно. Това много помага за развитието му. Не е въпросът да си излишно самокритичен, а да можеш да се погледнеш отстрани колкото се може по-безпристрастно и трезво, за да придобиеш представа къде си и върху какво да работиш за подобряване. А критериите, от които всеки мениджър може да разбере къде е, са няколко. Първо, колко желан партньор и работодател е компанията, която ръководи. Второ, как го оценява неговият екип – успява ли той да ангажира достатъчно хората си. Финансовата и социалната част са важен аспект, но недостатъчен, за да накара хората да работят на 100%+ от възможностите си. Добрият мениджър се измерва по това колко отдаден и експертен е неговият екип в процеса на изпълнение на дейностите. И последно, но не по значение, са добрите финансови резултати на компанията. Те също са осезаем, прозрачен и лесноизмерим критерий за работата и приноса на всеки отделен мениджър.

Интервюто е публикувано за първи път в Мениджър. Снимка: Юлиян Донов