Ивайло Димитров, VIP Security: Стремим се към максимална коректност и добро отношение към клиентите

Ивайло Димитров, VIP Security: Стремим се към максимална коректност и добро отношение към клиентите

Ивайло Димитров, VIP Security: Стремим се към максимална коректност и добро отношение към клиентите

Ивайло, какво е естеството на твоята работа във VIP Security и как започна работа във фирмата?
Като търговски представител на VIP Security се занимавам с консултиране на нашите бъдещи и настоящи клиенти във връзка с охраната на техни обекти с електронни системи за сигурност. Иначе казано – занимавам се с нашите ритейл клиенти, на които предлагаме решения за техническо оборудване с алармени системи за техните жилищни или бизнес обекти. Работя във VIP Security от три години, като първата ми позиция беше на рецепцията. След това преминах към търговски отдел, където отначало се занимавах с обектите с технически проблеми и казуси, изискващи намеса от техническите ни екипи. Работата ми беше свързана с организиране на посещенията им в обектите за отстраняване на възникналите проблеми. Всеки ден изготвях графици на техниците, съобразени с графика на клиентите и с териториалното разположение на обектите. Следващата ми позиция, която изпълнявам и в момента, е търговски представител.

Какво те накара да се насочиш именно към VIP Security?
След като навърших 19 години и завърших Националната търговско-банкова гимназия, реших да започна работа. Мой приятел ми препоръча VIP Security, като ми обясни, че работните условия са доста добри. Подадох си документите и седмица по-късно бях нает на работа, а приятелят ми се оказа прав.

А какво ти допада най-много в работата ти?
Това, което най-много ме удовлетворява, е работата с различни клиенти и комуникацията с тях. Няма ден, който да е еднакъв с предишния. Работата е интересна и увлекателна именно заради динамиката и разнообразието ѝ.

Какви са спецификите на твоята работа и с какви трудности се срещаш в ежедневието?
Ритейл отделът ни се занимава с клиентите на дребно, на чиито обекти правим оглед и оферти за оборудване със сигнално-охранителна техника (СОТ) и видео наблюдение и поемането им под охрана към нашата компания. Когато приемат офертата, сключваме договор за охрана и организираме техническото изпълнение. Обектите най-често са апартаменти, къщи, офиси, магазини, складове, малки бизнеси. Охраната с електронни системи за сигурност и мобилни патрули става все по-широко предпочитан начин за защита на имуществото. Хората се замислят за оборудване с алармена система, най-често ако са станали жертва на кражба или в съседство има чести кражби, при предстоящ ремонт или в ново строителство. В тези случаи те се обръщат към нас, като проучват офертите на пазара и тук идва най-важната част от работата ми – да ги убедя, че ние предлагаме най-добрата комбинация между качество и цена на услугата.
Повечето от клиентите имат собствено виждане за това как искат да обезопасят обекта си. Те често се фокусират само върху външните части – прозорци, врати, тераси, т.е. местата, от където може да се проникне. Нашата задача е да им препоръчаме такава конфигурация от технически средства, която да гарантира максимална защита от проникване. Затова имаме стандарти, които обясняваме на клиентите, за да разберат офертата ни. В много от случаите те не са наясно с възможните опасности и слаби места и ние трябва да ги предупредим. Както един човек ми каза наскоро – един се чуди как да заключи една врата, а десет се чудят как да я отключат.

Какво предлага VIP Security на своите служители и с какво се отличава тя сред останалите компании в сектора?
Във VIP Security всеки служител има възможност за развитие вътре в компанията. Аз самият съм добър пример за това – започнал съм от рецепция, а сега съм търговски представител. Освен това всички служители в компанията имат стимул да допринасят за резултатите й, като получават бонуси за това. И тук е много важно да спомена коректността на работодателя и като цяло доброто отношението към служителите. Няма ги забавянията и увъртанията, които чуваме, че присъстват в други фирми. Това добро отношение към служителите рефлектира и върху работата им – те отвръщат със същото добро отношение към компанията и клиентите.