Как растежът на бизнеса да не се отрази на качеството на услугите

Как растежът на бизнеса да не се отрази на качеството на услугите

Как растежът на бизнеса да не се отрази на качеството на услугите

Много често при отбелязване на ръст в няколко поредни години компаниите са изправени пред предизвикателството да задържат качеството на своите услуги и мотивацията на своите служители. Трудностите при управлението на растежа са немалко и фирмите трябва да ги преодоляват, съобразявайки се със спецификите на своя сектор.

Лидерът в областта на услугите за сигурност у нас VIP Security е пример за компания, която през последните години успешно разширява своята дейност чрез процеси на сливания и придобивания, но и чрез постоянно увеличаване на клиентите си. В момента фирмата разполага оперира в над 200 населени места в страната, а общият брой на служителите е близо 5000.

За да не се отрази това на качеството на работата, компанията въвежда различни механизми за контрол и управление на качеството, следвайки утвърдени световни практики. Преди четири години е сформирана дирекция „Качество и риск мениджмънт“, чиято основна цел е да изследва и анализира тенденциите в работата и предлаганите от компанията услуги.

“Изготвените от дирекцията доклади дават възможност на ръководството да управлява адекватно големия мащаб на компанията”, обяснява Здравко Леков, Директор “Охранителни услуги” във VIP Security. Освен с аналитична дейност, дирекцията е ангажирана с извършването на регулярни вътрешни проверки и одити на дейностите в организацията.

Като част от стратегията за успешно и адекватно управление на промяната, в Компанията за услуги за сигурност е изградена система за безпроблемното поемане на големи обекти в кратки срокове. “От момента, в който клиентът приеме нашата оферта, се задейства добре работещ механизъм, обхващащ различни дирекции и направления по веригата на процеса – от разработената вече концепция за охрана през подбора и обучението на служителите, изготвяне на необходимата документация, осигуряване на ресурсите и фактическото поемане на обекта под охрана”, разказва Леков.

VIP Security непрекъснато инвестира в иновации и технически системи за контрол на качеството. Една от последните стъпки в тази област е имплементирането на системата „Актив гард“, която дава възможност в реално време да се проследява изпълнението на охранителните услуги при физическата охрана. Едновременно с това клиентът може да проследява всичко случващо се на обекта в реално време и от всяка точка на света, включително чрез имейли за настъпили събития на обекта и SMS-си при възникнали инциденти, да прави периодични справки и да разполага с цялата история на получената от нас услуга.

В един изпълнен с конкуренция сектор, какъвто е сигурността, подборът на кадри при разрастването на компаниите играе решаваща роля. Според мениджъра “Подбор, обучение и развитие” във VIP Security Сия Христова, основните предизвикателства в тази насока са свързани предимно с кратките срокове и „войната за таланти”. “Ние обаче вярваме, че чрез разширяване на корпоративната социална отговорност и въвеждане на гъвкави форми на заетост ще постигнем стабилност и на процесите в подбора”, смята тя.

Компанията залага на проактивен подход, гъвкавост и креативност при управлението на персонала и за привличане на нови служители. За да успее да запази и дори да повиши качеството на услугите, VIP Security въвежда различни програми за мотивиране и задържане на служителите. “Стремим се да увеличаваме лоялността на към компанията чрез специализирани обученията и кариерни пътеки, които дават възможността на служителите да се развиват в компанията, и разбира се, конкурентните нива на възнаграждение спрямо останалите компании в сектора”, разказва Христова.

Материалът е публикуван във в-к Банкеръ.