Кирил Димитров

Кирил Димитров

Кирил Димитров

Мениджър "Вътрешен контрол и ревизия"

При възникнало неизпълнение или несъответствие по договорните отношения между вас и дружеството, касаещ процеса на инкасиране, обработка и броене на ценна пратка, заверка на сметка, доставка на пликове и монети.