Уникалната тракийска колесница от II век в Mall of Sofia

Уникалната тракийска колесница от II век в Mall of Sofia
  • Охрана на събития и мероприятия

  • Охрана на събития и мероприятия

  • Охрана на събития и мероприятия

  • Охрана на събития и мероприятия

  • Охрана на събития и мероприятия

  • Охрана на събития и мероприятия

Уникалната тракийска колесница от II век в Mall of Sofia

Експозиция на уникална украса от тракийска колесница в Mall of Sofia, от 16 до 22 септември, дава старт на съвместен проект по нейното възстановяване на ОББ, Сдружение „Културни проекти” и Община Нова Загора. Оценката на находката, направена от Национален археологически институт и музей на БАН, възлиза на 250 000 лева. Охраната на ценната находка е поверена на Компанията за услуги за сигурност VIP Secrity.

18/09/2009