VIP Security на Втора годишна конференция „Банките и бизнесът“

VIP Security на Втора годишна конференция „Банките и бизнесът“
 • Охрана на събития и мероприятия

  Конференция "Банките и бизнесът"
 • Охрана на събития и мероприятия

  Конференция "Банките и бизнесът"
 • Охрана на събития и мероприятия

  Конференция "Банките и бизнесът"
 • Охрана на събития и мероприятия

  Конференция "Банките и бизнесът"
 • Охрана на събития и мероприятия

  Конференция "Банките и бизнесът"
 • Охрана на събития и мероприятия

  Конференция "Банките и бизнесът"
 • Охрана на събития и мероприятия

  Конференция "Банките и бизнесът"
 • Охрана на събития и мероприятия

  Конференция "Банките и бизнесът"
 • Охрана на събития и мероприятия

  Конференция "Банките и бизнесът"
 • Охрана на събития и мероприятия

  Конференция "Банките и бизнесът"
 • Охрана на събития и мероприятия

  Конференция "Банките и бизнесът"
 • Охрана на събития и мероприятия

  Конференция "Банките и бизнесът"
 • Конференция "Банките и бизнесът"
 • Конференция "Банките и бизнесът"
 • Конференция "Банките и бизнесът"
 • Конференция "Банките и бизнесът"
 • Конференция "Банките и бизнесът"
 • Конференция "Банките и бизнесът"

VIP Security на Втора годишна конференция „Банките и бизнесът“

На 25 ноември 2014 VIP Security взе участие като партньор на Втората годишна конференция „Банките и бизнесът“, организирана от „Капитал“. Тук може да разгледате снимки от събитието.

25/11/2014