VIP Security споделя с ученици ценен опит от бизнес сферата

VIP Security споделя с ученици ценен опит от бизнес сферата
  • Посещение на ученици
  • Посещение на ученици
  • Посещение на ученици
  • Посещение на ученици

“Бизнесът е като карането на колело. Веднъж научиш ли се, няма значение какво колело ще имаш” – с тези думи Атанас Симеонов, собственик на VIP Security, започна изложението си пред ученици от 12 клас по предмета „Бизнес“ от Англо-Американското училище в София по време на тяхното посещение в Компанията за услуги за сигурност на 18 ноември. Учениците имаха възможност да се запознаят с историята на компанията и опита, който е натрупала тя и нейните служители през годините.

В разговора, заедно с г-н Симеонов, се включиха и ръководителите на отделите “Продажби”, “Маркеринг“ и “Мониторинг център”, които споделиха своя опит в бизнеса и дадоха съвети за бъдещото развитие на учениците в тази сфера. Специалистите от компанията посъветваха младежите да бъдат активни и амбициозни и никога да не се задоволяват с малко, да намерят това, което биха правили с любов, за да са доволни от резултатите.

Отделено беше отделено специално внимание на начина, по който VIP Security избира своите кадри, за да се покаже на учениците, че личните качества са от изключително значение във всяка една фирма и на всяка работна позиция.

“Персоналните способности са това, което откроява един кандидат за работа от друг и те могат да бъдат развивани и усъвършенствани, но не и научени изоснови”, завърши г-н Симеонов. В края на посещението учениците имаха възможност да се запознаят отблизо и с принципите на работа на детектора на лъжата и процедурата по преминаването през него.