VIP Security беше партньор на банковото събитие на годината

VIP Security беше партньор на банковото събитие на годината
  • Охрана на събития и мероприятия

  • Охрана на събития и мероприятия

  • Охрана на събития и мероприятия

  • Охрана на събития и мероприятия

  • Охрана на събития и мероприятия

  • Охрана на събития и мероприятия

  • Охрана на събития и мероприятия

  • Охрана на събития и мероприятия

  • Охрана на събития и мероприятия

  • Охрана на събития и мероприятия

VIP Security беше партньор на банковото събитие на годината

VIP Security беше партньор на 14-тата церемония по раздаване на банковите награди на в. Пари в хотел Hilton на 30 май 2011. Събитието събра над 300 гости от банковите и финансовите среди. Освен за сигурността на гостите, двамата професионалиси от звено “Масови мероприятия” се грижиха и за специалната статуетка на сцената, която тази година бе връчена на Банка на 2010 г. – ДСК. УниКредит Булбанк бе отличена в категорията Банкиране на дребно.

30/05/2011