Услуги

Услуги

Частни клиенти

Частни клиенти

Корпоративни клиенти

Корпоративни клиенти

Публичен сектор

Публичен сектор

Изборът на компания за услуги за сигурност е преди всичко въпрос на доверие. Ние знаем, че отговорността и професионализмът ни са причината във всеки един момент Вие да бъдете спокойни за семейството, дома и бизнеса си. Затова и услугите, които предлагаме, са ориентирани към предоставявето на най-добрите възможни решения за всеки конкретен случай, независимо дали става въпрос за подсигуряването на спокойствието на големи корпоративни клиенти, представители на малкия и среден бизнес или частни лица.

VIP Security предлага пълния спектър от услуги за сигурност на територията на цялата страна. Компанията е единствената с пълно национално покритие в трите основни направления на сектора “Сигурност” – физическа охрана, касова дейност и мониторинг и реакция.