VIP Security стана част от Германо-българската индустриално-търговска камара

VIP Security стана част от Германо-българската индустриално-търговска камара

VIP Security стана част от Германо-българската индустриално-търговска камара

Компанията за услуги за сигурност VIP Security се присъедини към Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК).
Целта на ГБИТК е да създава платформа за контакти, партньорства и обмен между германски и български фирми, да открива нови възможности за успешен бизнес, както и да предоставя широк спектър от услуги, с които да отговори на очакванията на своите германски, български и международни членове и клиенти.
Като част от ГБИТК VIP Security ще работи за подобряване на икономическите отношения между двете страни.