Опитът на VIP Security с ИКЕА: повече симулации за по-добра реакция при кризисни ситуации

Опитът на VIP Security с ИКЕА: повече симулации за по-добра реакция при кризисни ситуации

Опитът на VIP Security с ИКЕА: повече симулации за по-добра реакция при кризисни ситуации

Опитът на VIP Security с ИКЕА: повече симулации за по-добра реакция при кризисни ситуации

“Най-добрата превенция е добрата подготовка” е една от всеизвестните истини за предотвратяването на кризисни ситуации и инциденти. Безспорно добрата подготовка е ключов елемент в работата на всеки специалист по сигурността, затова и VIP Security целенасочено и регулярно инвестира в дейностите за професионална подготовка и тренинг в извънредни ситуации както за своите служители, така и за своите клиенти.

Един от добрите примери за осъществяването на практика в подготовката за извънредни ситуации са редовните профилактични евакуации, които VIP Security провежда съвместно с ИКЕА като част от корпоративното обслужване на мебелния лидер. На 25 септември 2014 се проведе втората цялостна годишна евакуация на магазина в София, в която взеха участие 10 служители на VIP Security, 100 служители на ИКЕА, близо 700 клиенти и представители на пожарната, полицията и бърза помощ.

Само 4.30 мин. бяха необходими за осъществяването на цялата процедура по евакуацията в симулирана ситуация на пожар с пострадал служител на ИКЕА, който има нужда от спешна помощ, и извеждане на всички хора от сградата на магазина. Още от началото на работата си с ИКЕА през 2011 VIP Security инициира провеждането на общо 4 евакуационни процедури на година, две от които са с участието на клиенти и специализирани служби. В допълнение към това, всички служители на VIP Security в магазините на бранда са преминали задължително курсове по оказване на първа долекарска помощ, пожарна и аварийна безопасност и безопасност на труда.

Анализите и обратната връзка след всяка проведена евакуация разкриват възможностите за подобряване на методите за реакция в различни критични ситуации и значително намаляване времето за извеждане на служители и клиенти от сградата.