Позиция на VIP Security във връзка с казуса с огражденията около Народното събрание

Позиция на VIP Security във връзка с казуса с огражденията около Народното събрание

Позиция на VIP Security във връзка с казуса с огражденията около Народното събрание

Позиция на VIP Security във връзка с казуса с огражденията около Народното събрание

VIP Security е потърсена с молба да осигури допълнителните ограждения от оперативното ръководство на СДВР и МВР с обяснението, че е единствената охранителна компания, която разполага с подобни съоръжения на територията на България. Ясно и категорично е заявено, че се очаква положителен отговор.

Огражденията са предоставени за безвъзмездно ползване, което е напълно различна по закон формулировка. Те не са дарени. Нито са дарение за МВР. Съоръженията са поискани и предоставени за безвъмездно ползване за срок от една седмица. След изтичането на този срок компанията многократно е правила опити и постъпки да получи огражденията си обратно, но те й бяха върнати едва при окончателното вдигане на охраната около сградата на Народното събрание. Както при предаването на огражденията от страна на компанията на МВР, така и при връщането им обратно, са изготвени съответните двустранни приемо-предавателни протоколи. Ако има извършени административни нарушения от страна на служители или ръководството на МВР, това е извън компетенциите, отговорността и ангажиментите на компанията.

 

Последвайте VIP Security в социалните мрежи:

Facebook Twitter  Google+  Linkedin