Позиция на VIP Security във връзка с охрана на имуществото и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на “Български пощи” ЕАД

Позиция на VIP Security във връзка с охрана на имуществото и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на “Български пощи” ЕАД

Позиция на VIP Security във връзка с охрана на имуществото и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на “Български пощи” ЕАД

Позиция на VIP Security във връзка с охрана на имуществото и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на “Български пощи” ЕАД

На 17.03.2015 г. Компанията за услуги за сигурност “VIP Security” бе поканена от “Български пощи” ЕАД да участва в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП за “Охрана на имуществото и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на “Български пощи” ЕАД” за представяне на оферта и преговори по временен договор от 01.04.2015 до края на течаща открита процедура по ЗОП.

 

По този повод в медийното пространство бяха разпространени неверни твърдения от страна на наш конкурент, настоящ изпълнител на договор със същия предмет.

 

В тази връзка сме длъжни да направим следните уточнения, които не получават достатъчно широка гласност и акуратно отразяване.

 

Фактите:

 

  • – Процедурата е за временен договор, докато бъде определен победителят на обществената поръчка със същия предмет, обявена на 4.02.2015 г. и временно спряна заради обжалване пред КЗК. Информацията и причините, довели до обявяването на това договаряне, са публични и достъпни на страницата на Агенцията за обществени поръчки. От публикации в медиите става ясно, че компанията ни не е била единственият разглеждан изпълнител, но “Български пощи” ЕАД отхвърля другия основен вариант – ASP, заради “стартирала процедура по искане за обявяване в несъстоятелност”. Важно е да се знае, че само тези две компании от всички в бранша имат капацитета да поемат пълния обем работа на най-голямото държавно предприятие. Затова и изборът на Български пощи на финала е сведен само до тези две компании, от която по обективни причини, едната е предпочетена пред другата;

 

  • – Обжалването на обявената обществена поръчка за период от 4 години за охрана е направено от браншова организация, пряко свързана с досегашния изпълнител ASP – управителят на компанията Петър Миланов. Той е член на Управителния съвет на НАЛСИЧОД. Така на практика самите обжалващи се явяват причина за настъпването тези “изключителни обстоятелства”, довели до забавянето на поръчката и сключването на временен договор, които уж предвиждат;

 

  • – Основният застъпник от страна на асоциацията в лицето на Тодор Бобев е бивш директор по сигурността на Български пощи за периода 2005-2013, през които единствен доставчик на държавното дружество е ASP, и по негово време по становище от НАЛСИЧОД е подписан договор за 4 годишен период именно с ASP , който те изпълняват и до момента;

 

  • – НАЛСИЧОД е една от 6-те браншови организазии, в която членуват 37 фирми (от около 1600), а обшо заетите в тези 37 фирми представляват 1% от заетите в сектора;

 

  • – Може би фактът, че за пръв път се обявява подобна поръчка за охрана на “Български пощи” след открита процедура и директно състезание с ясни правила, притеснява силно ASP, избран преди няколко години за тази дейност не чрез открита процедура, а чрез специална обществена поръчка с покани. Настояшата обществена поръчка е максимално отворена за целия бранш. Комбинирането на институционални пречки за реализиране на обществената поръчка с медийна атака срещу пряк конкурент е възмутително и меко казано проява на нелоялни конкурентни практики. Подобни действия връщат охранителния сектор у нас в средата на 90-те години и злепоставят целия бранш пред клиентите и партньорите му;

 

  • – VIP Security е най-голямата компания в областта на охраната на ценни пратки и товари и един от лидерите в бранша с близо 4 000 служители, близо 600 автомобила и 40 офиса в цялата страна. Всекидневно инвестираме в подобряването на качеството на своите услуги и в развитието на своите служители. Затова и компанията ни е сред най-търсените работодатели в бранша;

 

  • – Вярваме, че изборът на изпълнител за “Охрана на имуществото и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на “Български пощи” ЕАД” чрез открита обществена поръчка е най-добрият възможен начин да бъде максимално защитен общественият интерес, като бъде избрана компания, която да може да предостави максимално качество на услугата при най-добри условия.

Вижте още:  официално становище на Български Пощи ЕАД за обществената поръчка за охрана на ценните пратки и товари обявена на 04.02.2015 г.