VIP Security подкрепя апела на КРИБ за изборите

VIP Security подкрепя апела на КРИБ за изборите

VIP Security подкрепя апела на КРИБ за изборите

VIP Security подкрепя апела на КРИБ за изборите

Уважаеми Колеги,

 

в член 42, ал. 1  от Конституцията на Република България се казва:

 

“Гражданите, навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода, имат право да избират държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа.”

 

Този член е от Глава втора:

Т

“ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”

 

Както знаете на 05 юли ще се проведат Парламентарни избори.

 

„Обръщаме си към Вас с апел да упражните най-висшето си демократично право – правото на избор на народни представители, да гарантирате свободния и необвързан характер на волеизявлението си, за да сте горди, че участвате в определянето съдбата на България. В условията на икономическата криза, в която страната ни се намира, това неотменимо право трябва да се разглежда и като морален ангажимент на новия българин в обединена Европа.

 

Именно така – чрез гласуване и чрез граждански мониторинг, може да се въздейства върху националната политика и вземането на решения, които засягат бъдещето на страната ни. Добрата политика зависи в огромна степен от ангажимента на всеки един гражданин, т.е. на всеки един от нас.”

 

Този апел е инициатива на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) на която VIP Security е член.