Александър Митев

Александър Митев

Александър Митев

Управител

Преди 3S СОТ АД да стане част от VIP Security, Александър Митев е изпълнителен директор и член на борда на директорите в компанията за СОТ услуги. След придобиването на 3S СОТ АД той става управител на VIP Security.
По-голямата част от кариерата на г-н Митев е свързана с управление на големи екипи. Работил е като директор в Министерство на земеделието 3 години и половина. Вече повече от 10 години работи в сектора на сигурността.
Преминал е през курсове по мениджмънт на различни видове дейности в България и в чужбина.