360°-ва защита за вашия обект. По-високото ниво на прецизност и ефективност с VIPerimeter.

Заявете VIPerimeter
Име
Моля, въведи име
Компания
Моля, въведи компания
Населено място
Моля, въведи населено място
Телефон
Моля, въведи телефон
Имейл адрес
Моля, въведи имейл адрес

VIPerimeter e решение за всеки бизнес

Продуктът VIPerimeter ви предоставя видео-мениджмънт система, осигуряваща 360°-ва сигурност на обширни зони. Охраняваният периметър може да бъде от всякакъв тип - автокъщи, паркинги, цехове, индустриални дворове, фотоволтаични паркове, летища и др. Нашият продукт използва изкуствен интелект (AI) и машинно самообучение (Machine Learning), за да минимизира нивата на фалшиви аларми и по-ниската ефективност на физическата охрана. За разлика от конвенционалните системи, разчитащи задължително на движение за откриване на потенциална заплаха, ние използваме високотехнологични аналитични методи, способни да установят с точност дали един обект е под заплаха от проникване. Работата и ефективността на системата не се влияе от метеорологичните условия. VIPerimeter оптимизира разходите, без да се налага физическо присъствие в обекта, осигурявайки сигурността му 24/7/365.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ VIPerimeter?

ДЕНОНОЩНА ЗАЩИТА
СПЕЦИАЛНО ПРОЕКТИРАН ЗА ВАШИЯ ОБЕКТ
МИНИМИЗИРА ФАЛШИВИТЕ АЛАРМИ
ПОДОБРЯВА ЕФИКАСНОСТТА НА ОХРАНАТА

Какво включва VIPerimeter?

  • Оценка на риска на място и идейно проектиране на система за защита на периметъра
  • Инженеринг и изграждане на AI-базирана система за видеонаблюдение и видео регистриране
  • От първичния оглед до крайното завършване и пускане на системата в експлоатация, назначеният за вашия проект инженер ежедневно ви консултира и следи за цялостното и ефективно изпълнение на проекта
  • Национален Мониторинг Център (НМЦ) осигурява денонощно видео регистриране на периметъра 365 дни в годината, като координира всички оперативни действия, в случай на сигнал за задействана аларма (преминаване на нарушител, злонамерени действия, и др.). При всеки един сигнал за нарушение видеозаписите незабавно се анализират и от специалист-оператор в мониторинг център
  • При идентифициране на нарушител в защитения периметър нашите охранителни екипи реагират своевременно и за по-малко от минути са на обекта
  • НМЦ осъществява проактивен мониторинг на технологичното състояние на всички системи и уведомява екипите по поддръжка при възникнала нередност, нарушения, технологични проблеми и др.

Поръчайте VIPerimeter