Вие се насладете на вашето събитие, ние ще се погрижим за сигурността.

Заявете OХРАНА НА МЕРОПРИЯТИЕ
Име
Моля, въведи име
Компания
Моля, въведи компания
Населено място
Моля, въведи населено място
Телефон
Моля, въведи телефон
Имейл адрес
Моля, въведи имейл адрес

ОХРАНА НА МЕРОПРИЯТИЯ от ВИП Секюрити

Публичните събития могат да бъдат много различни – частни и корпоративни тържества, фестивали и концерти, благотворителни събития и изложби, конгреси, спортни състезания. Общото между тях е, че всяко едно ще бъде успешно, само когато протече гладко, физическата безопасност на гостите и участниците е гарантирана и репутацията на организаторите остане непокътната. Типа охрана и плана за сигурност зависят изцяло от вида на събитието, неговата продължителност, броя присъстващи и други.

Сигурността на вашето събитие е гарантирана от нашите високо квалифицирани професионалисти - мениджъри, осъществяващи управление и контрол над дейността на физическата охрана, мобилни патрули, въоръжени охранители. Нашите служители са високо квалифицирани, добре обучени и  лицензирани съгласно Закона за частната охранителна дейност и периодично преминават тестове за проверка на качествата и уменията.

А крайната цел остава една – вашето събитие да бъде обезопасено от гостите и персонала до оборудването и помещенията!

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ОХРАНА НА МЕРОПРИЯТИЯ?

НАД 2500+ ОХРАНЯВАНИ СЪБИТИЯ
НАД 3500+ КВАЛИФИЦИРАНИ СЛУЖИТЕЛИ
97% ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ
100% ПОКРИТИЕ В СТРАНАТА

Какво включва услугата ОХРАНА НА МЕРОПРИЯТИЯ?

  • Анализ на място и оценка на риска
  • Планиране на сигурността на събитието – определяне на броя постове и охранители
  • Организиране на контролно-пропускателни пунктове
  • Идентифициране на групи и лица, представляващи потенциална заплаха
  • Планиране на действия при извънредна ситуация и спешна реакция
  • Съгласуване на процедурите и плана с нормативните разпоредби в България

Поръчайте охрана за вашето събитие сега