Евгения Петрова, Майка

Евгения Петрова, Майка

Като млад родител за мен беше важно да знам какво се случва вкъщи, когато отсъствам. С Wi-Fi камерата мога лесно да проверявам, а услугата Sweet Home ми дава сигурност, че бързо мога да извикам бърза медицинска помощ, ако се наложи.