ФИНАНСИ

Финансов сектор

Нашите услуги

Интегрирани охранителни услуги

Интегрирани охранителни услуги

Защото се грижим за Вашата сигурност във всеки един детайл

ВИЖТЕ ОЩЕ

Финансови услуги за сигурност

Финансови услуги за сигурност

Секторът, в който VIP Security е безспорен лидер в страната

ВИЖТЕ ОЩЕ

Мониторинг и реакция

Мониторинг и реакция

Напълно изградена и ефективно действаща денонощна система за мониторинг и контрол на територията на цялата страна

ВИЖТЕ ОЩЕ

Електронни системи за сигурност

Електронни системи за сигурност

Ние поемаме целия процес на консултиране, изграждане и поддръжка Вашата електронна система за сигурност

ВИЖТЕ ОЩЕ

На институциите, които работят с парични потоци, VIP Security предлага усъвършенстван пакет от услуги, пригодени за спецификите на банките и финансовите институции.

Тези услуги се извършват при стриктно спазване на изискванията на БНБ.